des
20
2008

Eikås Trialhall

Viktig info/Regler:

  • Det foregår mørkekjøring på banen mandag til torsdag, fra kl 18:00 til ca 20:30. Viktig at disse ikke blir forstyrret med lys bruk. Stopp gjerne og sett på parklysene til de er ferdige. Spesielt gjelder dette når vi kommer fra hallen. Det går an å kjøre forsiktig ned på parklys, hvis vi ser at de holder på med øvelser på banen.
  • Vi anbefaler at en er på plass oppe i hallen før trafikkskolene starter kl 18:00.
  • Kjekt om vi kan sette opp noen faste treningstider. Foreslår følgende faste treningstider: Tirsdag og Torsdag, start kl 17:30.
  • Blir trafikkskolene forstyrret formye, blir det stopp i kjøring til/fra hall i dette tidsrommet. Dette klarer vi fint å unngå, bare alle tenker seg litt om.
  • Lys til hallen slåes på/av inne i hallen på høyre side. VIKTIG å huske å slå lyset av.
  • Husk at det skal være en aktivitetsleder til stede på hver trening.
  • Bommen nede på plassen SKAL låses, hvis det ikke er flere igjen inne på anlegget.

Mvh Erik Pedersen for NMK Bergen Trial.

Written by Arve Asheim in: |

Ingen kommentarer »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply

Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen