sep
07
2008

Klassene i trial

Siden vi har så mange nye er dette spørsmålet kommet opp. Jeg har søkt rundt på Motorsportforbundets side og har funnet noe i spesialreglementet. Først fant jeg dette:

3.1.2 Klasseinndeling av førere
Trialførere deles inn i følgende klasser (kvinner har bokstavbetegnelse som tilsvarer herreklassenes seksjoner, med unntak av KE som kjører i samme spor som A. Herreklassene er åpne for kjørere av begge kjønn:

Elite  
A KE (Kvinner Elite)
B KB (Kvinner B)
C KC (Kvinner C)
D KD (Kvinner D)
Trim  
Rekrutt  

I klasse Trim må det i påmeldingen til hvert enkelt løp oppgis hvilken seksjonsklasse en ønsker å kjøre. Rangering skjer etter antall prikker i høyeste vanskelighetsklasse, deretter i nest høyeste osv.

Rekrutt er en skjermet klasse for førere fra det året en fyller 11 år til og med det året en fyller 12 år (gutter og jenter sammen). Det kan ikke arrangeres statusløp i rekruttklassen. Resultatlister kan føres, og premiering kan foretas. Det vises for øvrig til NMF’s bestemmelser om barneidrett. Rekruttklassen kan deles opp slik at de konkurrerer etter vanlig klasseinndeling, hvor klasse R skal være letteste seksjonsnivå. Inndeling skal fremgå av tilleggsreglene, og førerne må selv velge klasse ved påmeldingen. Hver enkelt delklasse skal rangeres og premieres for seg selv. I rekruttklassene skal alle ha premie, og den skal være lik for alle.

Med andre ord, dette er klassene vi skal tilby som løpsarrangør. Men så har vi Norgescup. Der er klassene lagt på en aldersbegrensing slik:

4.2 DELTAKERE

NC kjøres i 9 klasser:

Elite ingen aldersbegrensning
A ingen aldersbegrensning
B16 for utøvere til og med det året en fyller 16 år
C15 for utøvere til og med det året en fyller 15 år
D14 for utøvere til og med det året en fyller 14 år
KE bare for kvinnelige utøvere – ingen aldersbegrensning
KB bare for kvinnelige utøvere – ingen aldersbegrensning
KC bare for kvinnelige utøvere – ingen aldersbegrensning
KD bare for kvinnelige utøvere – ingen aldersbegrensning

 

Selv om det ikke kjøres Norgescup i klassene B, C, D og Trim (dvs. ingen sammenlagt resultat for året), skal de enkelte løpene regnes som åpne i disse klassene (uten aldersbegrensning), og rangering i hvert enkelt løp skjer uavhengig av om deltakerne er med i cupen eller ikke.

Det kan samtidig arrangeres løp for rekrutter på samme måte som for åpne løp.
Arrangøren står fritt til å velge hvordan det skal gjennomføres med hensyn til antall og type seksjoner, start, kjøretid med mer. Rekruttene kan kjøre i de vanlige seksjonene, dersom det er praktisk. Det kåres ikke sammenlagt vinner for sesongen i rekruttklassene.
Det vises for øvrig til NMF’s bestemmelser om barneidrett. De skal gjelde foran dette reglement, dersom det oppstår uoverensstemmelser.

Det er ikke nødvendig å melde seg på i de enkelte aldersbestemte cupene. Alle som melder seg på i klasse B, C eller D er i tillegg automatisk med i den tilsvarende aldersbestemte cup dersom de har riktig alder. Det vil si at det ikke skal skrives for eksempel B16, men B i feltet for klasse på påmeldingsskjema.

Altså, Norgescupen er en sammenlagtsak. 16åringer kan bare kjøre B dersom de vil være med på sammenlagtresultatet. Slik er det ikke i Hordalandscup, her kan 16-åringer vinne C-klassen for eksempel.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/6 (0 votes cast)
Written by Arve Asheim in: |

Ingen kommentarer »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply

Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen