des
12
2008

Infoblad Romhjultrial – 2008

Generelt:

 • Lør. 27. des. 2008 arrangeres Romhjulstrial på området ved Eikås Motorsenter.
 • Påmelding skjer via NMK Bergen Trial sin nettside eller hver klubbens egen nettside. Påmelding er Kr.100 med dobbelt startavgift ved etteranmelding.
 • Påmeldingsfrist er 20.des. 2008.
 • Fremøte kl. 0830. Start kl. 1100. Slutt ca. kl. 1500.
 • Nivået og rammen rundt samlingen er beregnet heller artig enn ”ramme alvor”.
 • Romhjulstrial kjøres etter Indoor Trial regler for prikkbelastning. Se vedlegg: Oversikt Prikkbelastning Romhjultrial 2008.
 • Opplegget skal også være ganske lik Indoor Trial med en kvalifisering og en finale.
 • Kvaliken kjøres av alle de inviterte kjørere. Ut fra resultatet til Kvaliken, skal 1. og 2. plass fra hver klasse være med i Finalen.

Deltakere:

 • Alle kjørere fra alle klassene i kretsen er invitert til å delta. OBS. det vil bli seksjoner som ikke er "kjørbar", dvs: krever at føreren kan stoppe og flytte hjul (trikse), samt kjøre kanter fra stillestående.
 • Det skal kjøres 2 klasser: EAB (består av Elite, A og B kjørere) og C (består av C kjørere). OBS: Det er opp til de enkelte hvis en D-kjører vil melde seg inn i C klassen eller en C-kjører vil melde seg inn i EAB klassen, men legg merke til nivået!
 • Finalen kjøres av de 2 beste førerene fra de 2 klassene.

Løypa:

 • Det skal bygges 6 seksjoner.
 • Seksjonenes vanskelighetsgrad vil variere fra lett B til vanskelig A nivå.
 • Hver seksjon lages med 2 spor: en for kl. EAB og en for kl. C.
 • Seksjonene skal bygges med en start port og en slutt port (kjegler) nede på bakken.
 • Hver seksjon vil ha en instruks som forklarer hvordan seksjonen skal kjøres. For eksempel: ” kjør over den første jernbanesville, langs de 2 neste (et hjul i bakken = 5) og så over siste sville.” Instruksene vil bli delt ut til førerne før start.
 • Av hensyn til plass blir seksjonene ganske kort med kun 1-3 momenter – og blir dermed ganske fort å kjøre.
 • Seksjonene kan bli endret fra Kvaliken til Finalen.

Kvalik:

 • Kvaliken kjøres på samme måte som ved kvalifiseringen til VM i Indoor Trial, dvs:
 • Det kjøres 2 runder. Dvs: alle førerne skal kjøre alle seksjonene 2 ganger.
 • Av hensyn til plass og ventilasjon, vil kun 2 sykler være i aksjon samtidig. Førerne deles dermed i 2 grupper samtidig som seksjonene deles i 2 grupper – mest sannsynlig: 1-2-3, og 4-5-6.
 • Én fører om gangen skal kjøre alle seksjonene i seksjonsgruppen før neste fører skal kjøre.
 • Førerne får en Max Tid på 2 minutter for å kjøre alle seksjonene i seksjonsgruppen. Det anvendes 1 straffeprikk pr. påbegynt 30s periode ut over Max Tid.
 • Alle seksjonene i seksjonsgruppen kjøres i et, dvs. i utgangspunkt uten å stoppe opp mellom seksjonene, men førerne har lov å stoppe hvis de vil – klokken går!
 • Etter alle førerne i begge førergruppene har kjørt alle seksjonene i sin seksjonsgruppe, skal det byttes slik at den andre seksjonsgruppen kan kjøres.
 • Etter alle førere har kjørt første runde på alle seksjonene kjøres andre runde.
 • Prikkene noteres for hver seksjon.
 • Startrekkefølge for første runde bestemmes ved plassering fra HCup sammenlagt.
 • Startrekkefølge for andre runde blir det motsatte av plasseringen fra 1. runde.
 • Forbrukt tid for hver seksjonsgruppe og hver runde måles og summeres til Totaltid.
 • I tilfellet lik antall prikker og lik antal nuller, etc, rangeres de med minst Totaltid foran.
 • Det er ikke anledning til å inspisere seksjonene under Kvalikken.

Finale:

 • Finalen kjøres på samme måte som ved finalen i VM i Indoor Trial, dvs.
 • Alle finalister kjører samme seksjon før alle går videre til neste.
 • Seksjonene kjøres bare 1 gang.
 • Startrekkefølgen for første seksjon er motsatt av plassering fra Kvaliken.
 • Startrekkefølgen for andre seksjon er det motsatte av plassering så langt.
 • Det skal anvendes 30s. tidsbegrensning i seksjonene. Førerne får 1 straffeprikk pr. påbegynt 30s periode ut over tidsbegrensningen.
 • Raceoff kjøres også på samme måte som ved finalen i VM i Indoor Trial, dvs.
 • Førerne i Raceoff får prikker på vanlig prikkbelastning pluss 1 prikk til den som taper kappløpet.
 • I Raceoff blir det 2 forsøk rett etter hverandre for hvert par. Ved andre forsøk byttes banen slik at alle har kjørt på begge "sider" – av rettferdighetsgrunner.

Viktige opplysninger for oppvarning og trening:

 • Det er anledning å prøvekjøre seksjonene før løpets start – se tidsplan. Dette gjøres av både sikkerhetsmessige grunner og for å være mer rettferdig mot de som må begynne først. Det er kun anledning for noen få sykler å prøvekjøre om gangen, så regn med å måtte stå i kø.
 • Mens en fører venter på tur, både under prøvekjøring og selve løp, er det tillat med oppvarming/trening på treningsområdet, men husk å være på plass når det er din tur.
 • Viktige opplysninger for både Kvalik og Finalen:
 • Førerne må være klar til å kjøre når det er deres tur – dvs. med en gang forrige kjøreren er ferdig.
 • All besiktigelse av seksjonene må gjøres før start. Det anvendes prikkbelastning ved sen start som ved sen slutt.
 • Av sikkerhetsmessige grunner, f.eks. etter et stygt fall, får alle førere 5 minutter ”mekketid” eller ”pustetid”, uten straff, hvis det trengs. Dette må søkes til stevnelederen ved hvert enkelt tilfelle. Tidsforbruk utover disse 5 min. straffes med 1 straffeprikk pr påbegynt 30s periode inntil ytterlige 5 min er brukt. Da er vedkommende disket.

Tidsplan

0900 Fremmøte på Eikås Trialområde, registrering ved sekretariat (signering av Påmeldingsskjemaet). Inspeksjon til fots av seksjonene tillatt. Trening/oppvarming tillatt i treningsområdet, OBS: ikke i hallen.
0930-1000 Maskinkontroll
1000-1030 Prøvekjøring tillatt i seksjonene
1030 Førermøtet – for alle deltakerne og funksjonærene
1045 Defilering – for alle deltakerne og funksjonærene
1100 Start Kvaliken: 1. mann begynner, andre mann gjør seg klar
ca. 1300 Slutt Kvaliken
senest 1310 Godkjente resultater henges opp med navnene på finalistene. Inspeksjon til fots av Finale seksjonene tillatt kun for finalistene.
Seksjonene gjøres klar til Finale.
1330 Start Finale
ca. 1400 Raceoff
ca. 1430 Premiering begge klasser
Written by Arve Asheim in: Klubben |

Ingen kommentarer

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post.


Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen