feb
22
2007

Free Rider

Her er et gratis spill hvor du kan lage baner og lagre de eller hente baner andre har laget.

Free Rider

Written by Arve Asheim in: Tull og gøy |

1 kommentar

  • Håkon Asheim sier:

    Her er en bane jeg har laget… Kopier dette og lim det inn på mappe ikonet i spillet:
    -32,-43,-32,-1l -32,-1l,-1k,-1l -17,-1g,-6,-3s -6,-3s,-1,-1d -12,-2j,o,-2j -1i,1i,1i,1i 1i,-30,1h,-2r 1h,-2r,1g,-2l 1g,-2l,1g,-2f 1g,-2f,1h,-25 1h,-25,1i,-20 2b,-42,1o,-3h 1o,-3h,1i,-30 1k,-1t,1p,-1q 1p,-1q,21,-1n 21,-1n,2d,-1n 2d,-1n,2n,-1n 2n,-1n,3a,-1n 1j,1h,4o,h 48,-48,48,-3e 48,-3e,48,-2u 47,-36,5q,-35 49,-47,63,-45 3a,-1o,3l,-21 3l,-21,3i,-2m 3i,-2m,34,-2q 34,-2q,2m,-2q 48,-2r,48,-2i 48,-2i,48,-2b 4i,i,6b,h 4a,-1q,4v,-1p 4v,-1p,5b,-1p 5b,-1p,5p,-1p 5p,-1p,68,-1p 7f,-47,77,-1r 6l,-44,9p,-42 6b,h,6v,4i 6v,4i,bl,47 bt,-2a,d8,-4s br,-3e,e2,-3e bl,47,cv,3a d8,-4s,dm,-29 cv,3a,ee,2q en,-4a,fi,-2e fi,-2e,gt,-4i ee,2q,f7,36 f7,36,fe,3c fe,3c,gv,3r gv,3r,hm,3r hm,3r,ih,3n ih,3n,ip,3n jp,-4v,k4,-1v jv,-2s,ld,-35 ip,3n,j2,3h j2,3h,j9,3l j9,3l,jj,3d jj,3d,jv,3o jv,3o,km,3b l9,-50,le,-26 le,-26,mq,-53 km,3b,km,2s km,2s,ll,3e li,3d,mg,3t mq,-53,nc,-24 mq,-5v,ms,-5e ms,-5e,n9,-5n mt,-5o,m7,-5p mp,-5p,nh,-5m n9,-65,mc,-5h m2,-3h,nb,-3g nr,3c,mj,3t oi,-5f,oh,-2a q5,-5i,oi,-3h oi,-3h,q5,-2g ns,3d,oa,3n oa,3n,pa,3v pa,3v,q2,45 q2,45,14h,3v s6,-5n,rf,-51 rf,-51,r6,-4m r6,-4m,qu,-47 th,-5c,rp,-5v rp,-5v,rs,-5f qu,-47,qq,-3r qq,-3r,qp,-3c qp,-3c,qn,-2q qn,-2q,qq,-2f qr,-2b,rc,-24 rc,-24,sf,-23 tn,-59,th,-5c sf,-23,t8,-2c t8,-2c,u0,-37 ub,-4j,tn,-59 u0,-37,u9,-46 u9,-46,ub,-4j v0,-29,vl,-38 109,-4j,10d,-4u 10d,-4u,10q,-5f vl,-3a,101,-3s 101,-3u,109,-4j 10q,-5f,10t,-5l 10t,-5l,134,-27 134,-27,14g,-5h 14h,3v,159,38 159,38,15b,3v 15b,3v,16g,3v 16g,3v,16t,2e 16t,2e,18t,1b 18t,1b,18v,3p 1du,1m,18q,1c 18q,1c,1ds,1l 192,3o,1cr,1u 1cq,1t,1du,1m 1ds,1l,1dt,1s 1dt,1s,1dt,27 1dt,27,1eb,27 1eb,27,1eb,1k 1eb,1k,1en,1k 1f6,24,1f7,1h 1f7,1h,1fn,1i 1fn,1i,1fj,21 1el,24,1f6,24 1fj,21,1fs,22 1fs,22,1g2,1l 1g2,1l,1ge,1n 1ge,1n,1g9,23 1ic,21,1g9,23 1hk,-2f,1jt,-2i 1ic,23,1j7,19 1j7,19,1j4,20 1jh,1u,1jh,16 1jh,16,1ki,b 1j4,20,1jh,1u 1ki,b,1ln,c 1ml,1e,1ne,1n 1ln,c,1mk,1c 1ne,1n,1o3,1t 1o3,1t,1oo,1v 1qh,2o,1r9,2o 1r9,2o,1r8,21 1r8,21,1tn,18 1oq,1v,1q1,1v 1q1,1v,1qf,1o 1qf,1o,1qi,2l 1tn,18,1up,2g 1up,2g,20e,2h 20e,2h,23a,1b 23a,1b,250,1e 250,1e,24t,2c 24v,1e,25g,13 25g,13,25d,2c 24t,2c,26c,2d 269,2c,261,1u 261,1u,25p,2a 25p,2a,25i,1u 25i,1u,25b,2d 26c,2d,26c,1f 26c,1f,288,1g 288,1g,284,2h 286,1e,28n,10 28n,10,28q,2i 284,2h,2a0,2i 29t,19,28p,21 28p,21,29t,2i 29u,1a,2c9,18 2bg,-r,2d5,-3p 2c8,19,2ci,73 2ci,73,2cd,b2 2cd,b2,2kd,bn 2dm,-2q,2d5,-3q 2d5,-3q,2ej,-17 2ej,-17,2fo,-3q 2gj,-3n,2gk,-r 2gk,-3m,2i5,-3m 2gl,-28,2i5,-29 2gk,-r,2i4,-u 2jj,29,2i7,10 2kk,v,2i5,10 2j2,-3n,2j2,-m 2j3,-3l,2jv,-3i 2jv,-3i,2ki,-3a 2ke,-p,2jq,-m 2jq,-m,2j9,-m 2j8,-m,2j2,-m 2jj,-8,2jj,29 2jj,26,2kk,v 2ki,-3a,2ks,-30 2ks,-30,2kv,-2s 2kv,-2s,2l1,-2m 2l1,-2m,2l4,-2g 2l4,-2g,2l6,-28 2l6,-28,2l5,-1o 2l5,-1o,2l3,-1j 2l3,-1j,2kt,-19 2kt,-19,2kn,-12 2kn,-12,2ke,-p 2kd,bn,2mt,bs 2mt,bs,2s0,bb 2s0,bb,2tm,b3 2tm,b3,2tu,ar 2tu,ar,2tu,b4 2v3,b6,2v0,ah 2v0,ah,303,9e 303,9e,2v1,ag 2tu,b4,2tu,bc 2tu,bc,2ua,ba 2uh,b9,2uu,b8 2uu,b8,2v3,b6 2uh,b9,2u2,bb 362,5n,30c,5m 30c,5m,2vo,5m 303,9e,30h,9i 30h,9i,30h,d0 30h,d0,366,d0 314,60,314,79 31k,79,326,65 326,65,32i,78 32i,78,32v,67 339,7a,33m,67 33m,67,33v,7a 33v,7a,34k,67 34b,7d,348,8c 34o,7e,34o,8b 349,80,34o,7t 347,8f,347,9a 347,9a,34v,99 347,91,34k,8t 34d,8g,351,8g 34a,9c,34a,a7 34d,9f,34u,9f 34u,9f,34t,9o 34t,9o,34m,9q 34m,9q,34c,9q 34n,9o,34r,a5 366,d0,362,5n 377,75,36u,6v 37k,60,37r,77 384,77,38i,5r 38i,5r,390,77 37r,77,37f,78 37e,78,377,75 38n,6l,383,6m 399,5p,39c,74 39c,74,39f,7h 39f,7h,398,7j 398,7j,39d,7j 39d,7j,392,7e 392,7e,39c,7c #5d,-1 9b,3u h5,2u mk,3f 14b,3k 1dd,m 1l5,-8 1s8,14 27d,n 2aq,k 2n1,b7 313,cl 31d,cl 31n,cl 321,cl 32c,ck 32q,ck 333,ck 33f,cl 33l,ck

RSS feed for comments on this post.


Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen