des
03
2005

Mer info om hallen


I dag snakket jeg med Øyvin Wold ute på klubben og han sa at de var i rute. I tillegg har jeg funnet Bergen Trial Teams innstilling til styret, jeg limer den inn her for den ligger som doc-fil på deres internett. Dersom noen i Bergen Trial Team synes det er dårlig gjort av meg å bare gjeni deres stoff på mine sider er det bare å sende en epost, så skal jeg ta det bort.

Dokumentet:

ÅRSMØTE I BERGEN TRIAL TEAM 08.12.05

ORIENTERING OM SAK 5

TRIAL HALL I BERGEN
SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM VKT, NMK, OG BTT

Generelt:
De tre trial klubbene i Bergen har lenge ønsket seg en innendørs arena for trening spesielt i vinterhalvåret. GC Rieber Salt har tilbudt klubbene en plasthall til formålet. Hallen måler 15×27 meter. Inne i hallen skal det bygges trialseksjoner. Hallen vil gi trialutøverne i Bergen en unik mulighet til å bruke vinteren til god og strukturert trening, vi tror også at det kan være med på å øke rekrutteringen til sporten. Det er satt ned et interimstyre for etablering av en trial-hall. Klubbene har hver utnevnt to representanter til å sitte i et interimstyre for et sameie. Fra BTT er Graeme Carter og Fritjof Stangnes utnevnt

Plassering av hall:
Flere steder har vært vurdert, både Kokstad, Vestkanten og Eikås. Interimstyret for hallen har landet på å anbefale Eikås, oppe på plassen ved klubbhuset til trial-gruppa.
Grunnen til dette er:

 1. VKT har kun en treårs avtale på sitt område. (det er fare for å måtte bruke penger på å flytte hallen igjen).
 2. På myra ved klubbhuset til BTT vil vi ikke få lov til å sette hallen uten at vi må gjennom en lang prosess, området er regulert til friområde.
 3. Vi har spurt Ringnes om å få plassere hallen der, de kan ikke ta en rask avgjørelse om dette, det er også stor fare for at vi må flytte den igjen i løpet av få år.
 4. Kun på Eikås kan vi få tippemidler (mulig refusjon av ca 30 %).
 5. På Eikås vil hallen kunne bli stående permanent, området er regulert til motorsport, det er greit å få tillatelse til tiltak (byggemelding).

Det er størst fare for hærverk både på Kokstad og Vestkanten.

Bruk av hallen:
Interimstyret for hallen er enig om at alle utøvere skal ha adgang til hallen uavkortet. Oppdeling av treningstiden med tildeling til den enkelte klubb på ulike ukedager blir ikke ansett å være formålstjenelig. Det er enighet om at en kontaktperson i hver klubb skal tildeles nøkkel til anlegget med fullmakt til å fordele kopi av nøkkel til utøvere og foresatte i sin klubb. Det skal utarbeides spesifikke regler for bruk av hallen som skal gjelde for alle utøvere uansett klubbtilhørighet og som sikrer at bruk av hallen ikke vil være til sjenanse for andre.

Økonomi:
Investeringene til hallen har følgende budsjett:

 • Kjøp av hall med moms kr. 187 500.-
 • Fundament og grusing kr. 47 000.-
 • Montasje og transport kr. 40 000.-
 • Innredning og montasje av belysning kr. 21 500,-
 • Maskinleie kr 10 000,-
 • SUM kr 306 000,-

Hver av klubbene skal eie 1/3-part av sameiet og ha lik stemmerett. Årlige driftsutgifter er stipulert til kr 10.000,- pr klubb.

Fremdrift
Med forbehold om forsinkelse ser det ut som om vi kan overta hallen i uke 2, 2006. Dersom en velger Eikås som lokalitet og alle grunnarbeider er ferdig til den tid vil hallen kunne settes opp selv om det skulle være snø. Det er en forutsetning at det på forhånd er gitt byggetillatelse.

Styrets innstilling:
Årsmøtet går inn for at BTT deltar med inntil kr 102.000 for kjøp og oppsetting av en trial-hall i Bergen. Årsmøtet gir styret fullmakt til å være med på å lokalisere hallen til det området de finner fornuftig ut fra en vurdering av risiko for hærverk, mulighet for tilkomst og mulighet for å få tippemidler.

For styret i Bergen Trial Team

Fritjof Stangnes

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/6 (0 votes cast)
Written by Arve Asheim in: Ukategorisert |

1 kommentar

 • Erik sier:

  Nå har også BTT slått fra seg hallprosjektet.

  Jeg er enig med Arve, man må jo selfølgelig ikke sammarbeide om noe,det kan jo hende at vi får gode kjørere av det og at rekrutteringen i klubbene kan øke.(slikt noe vil vi ikke ha noe av!)
  Er det rart det er krig i verden????

  Heia alle klubbene og det gode sammarbeidet.
  Stå på videre under slagordet: Hver man sin egen hall!!!
  Da blir det sikkert en rivende utvikling av kjørerne og et bra miljø!!, det er jo sååå mange som trener ute nå på vinteren.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/6 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

RSS feed for comments on this post.


Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen