NMK Bergen Gokart

Subscribe

Trening 2012

mars 05, 2012 By: Bjørn Visnes Category: Nyheter

Det nærmer seg oppstart på årets gokart sesong. For å få banen godkjent og klar til trening må det gjøres en del dugnad, se under.

Ta også en gjennomgang på lisenser. De fleste lisensene kommer i posten bortsett fra vognlisens som må søkes om til NBF. Viser for øvrig til «huskeliste»

  • Førelisens
  • Vogn lisens
  • Foresatt lisens (her kan alle personlige lisenser benyttes, se NBF)
  • Medlemskap klubb (både fører og foresatt)
  • Treningsavgift NMK Bergen

Husk alle lisenser må være betalt og forevises på trening.

Satser på godt oppmøte på dugnad slik at vi kan starte trening. Nærmere opplysning om treningstart og oppdatert liste med treningsansvarlig vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Comments are closed.