NMK Bergen Gokart

Subscribe

Lisenskurs

juli 31, 2016 By: Veronika Tonheim Category: Nyheter

Det blir teori-lisenskurs for gokart i klubbhuset på Eikås torsdag 11. august kl 18. Påmelding med; Fullt navn på fører og foresatt. Adr, epost og tlf på den foresatt som skal være ansvarlig, samt fødselsdato på sjåfør. Påmeldingen sendes snarest på mail til gokart@nmkbergen.no.
Det er også en stor fordel å melde seg inn i NMK FØR kurset. Man melder seg inn i nmk elektronisk via nmk.no – og man fører opp Bergen som lokal avdeling og gokart som gren. Både fører og foresatt MÅ dokumentere medlemskap i klubb for å kunne få lisens etter kurset 🙂
Pris på kurset er kr 800,- dette inkluderer alt som er nødvendig for å kunne ta kurset, også eventuell praktisk prøve som gjennomføres etter avtale med instruktør etter teoridelen 🙂

Comments are closed.