NMK Bergen Gokart

Subscribe

REISESTØTTE 2015

desember 15, 2015 By: Veronika Tonheim Category: Nyheter

REISESTØTTE 2015:

Alle som skal søke om reisestøtte må snarest og innen Julaften sende søknad om dette. Kriteriene for reisestøtte i 2015 er at man har deltatt på NM eller på minst 2 NC løp. Søknaden SKAL inneholde navn på fører, hvilke NC/NM løp som er kjørt, kontonummer pengene skal utbetales til, og navnet på kontohaver.

Alle søknader sendes på mail til: post@nmkbergen.no

Det vil si at de som f eks bare har kjørt NM og ikke NC får reisestøtte. De som bare har kjørt 2 eller flere NC løp, men ikke NM får også. Mens de som eventuelt bare har kjørt et NC løp ikke oppfyller kriteriene. Det vil også bli tildelt reisestøtte til alle medlemmer som har vært utenbys og tatt i mot premier, enten på NMK eller NBF’s premieutdeling. Disse trenger ikke søke om dette.
De som søker, men som ikke får med nødvendig informasjon i søknaden, eller som ikke søker innen fristen, vil ikke bli tildelt reisestøtte.

Comments are closed.