Styret NMK Bergen 2020

Styreleder : Sissel Olsen 920 31 589,  leder@nmkbergen.no

Nestleder  : Øystein Verlo 958 68 288, oystein.verlo@gjensidige.no

Styremedlem : Bjørn Arve Hjelmås, 957 83 407,  bjorn-arve@ail.no

Styremedlem : Gaute Bleie, 906 08 626,    gaute.bleie@gmail.com

Styremedlem : Ole Jørgen Hansen, 922 67 086, ole_hansen50@hotmail.com

Varamedlem 1: Leif Køhne, 93239488, leif.jk@hotmail.com

Varamedlem 2: Svein Pedersen, 932 81 704, svein@truckagent.no

Gruppeledere:

Bilgruppe : Kjersti Kleppe, 900 46 683,  kjeklep@online.no

Go-kart gruppe : Martin Steen, 98020779, martin@steen.no

Trial gruppe : Erik Pedersen, 917 50 297, ebpeder@gmail.com

Utdanningskontakt : Erik Pedersen,  ebpeder@gmail.com

Organisasjonsplan for NMK Bergen 1921-1922

Lov for NMK Bergen