Hoved styret 2019

Styreleder : Sissel Olsen 920 31 589,  leder@nmkbergen.no

Nestleder  : Øystein Verlo 958 68 288, oystein.verlo@gjensidige.no

Styremedlem : Bjørn Arve Hjelmås, 957 83 407,  bjorn-arve@lina.no

Styremedlem : Henning Holvik, 48326015, henning.holvik@yahoo.no

Styremedlem : Inger Johanne Hansen, 412 70 309, Ingerjohanne73@gmail.com

Varamedlem 1: Vigleik Veseth,  938 33 779,   viveseth@online.no

Varamedlem 2: Ole Jørgen Hansen, 922 67 086, ole_hansen50@hotmail.com

Gruppeledere:

Bilgruppe : Kjersti Kleppe, 900 46 683,  kjeklep@online.no

Go-kart gruppe : Reidar Sleen, 97468842, sleenre@gmail.com

Trial gruppe : Erik Pedersen, 917 50 297, ebpeder@gmail.com

Utdanningskontakt : Erik Pedersen,  ebpeder@gmail.com