Styret NMK Bergen 2022

Styreleder : Svein Pedersen, 932 81 704, svein@truckagent.no

Nestleder  : Øystein Verlo 958 68 288, oystein.verlo@gjensidige.no

Styremedlem : Bjørn Arve Hjelmås, 957 83 407,  bjorn-arve@ail.no

Styremedlem : Gaute Bleie, 906 08 626,    gaute.bleie@gmail.com

Styremedlem/sekretær: Hallvard Sandtorv, 95901304, hallvardas@gmail.com

Varamedlem 1: Leif Køhne, 93239488, leif.jk@hotmail.com

Varamedlem 2: Henriette Thomassen,

Gruppeledere:

Bilgruppe : Marius Havre, 90541461,  marius.havre@gmail.com

Go-kart gruppe : Martin Steen, 98020779, martin@steen.no

Trial gruppe : Erik Pedersen, 917 50 297, ebpeder@gmail.com

Drifting gruppe: Vegard Ertvaag,

Utdanningskontakt : Erik Pedersen,  ebpeder@gmail.com

Organisasjonsplan for NMK Bergen 2022-24

Lov for NMK Bergen