Bilgruppen

BILGRUPPEN.  epost:  bil@nmkbergen.no

Begynne med bilcross, testkjøre?  Se infoskriv

Link:  Trening og stevner 2024

 

Bilgruppen:

Marius Havre, Leder 90541461 marius.havre@gmail.com
Tommy Wilhelmsen, Nest Leder 92226292 tomwilhe@gmail.com
Cecilie Aaberg 93281707 cecilie@truckagent.no
Kurt Bjørge kurtbjorge@yahoo.no
Ove Kristian Mølster 45835032  ove1985@gmail.com
Frank Lokøen 93024679  frank@lokoen.org
Kjetil Hjellestad khjellestad@gmail.com
Martin Hagesæter martin@sivertsenas.no

Treningsavgift 2023 Eikås Motorsportsenter 

Dagstrening: 

Bil 500.- kr 

Gokart 400.-kr 

Trial 200.-kr 

 Halvt års avtale bil, gokart, trial: 1.januar-31.juni og 1.juli-31.desember  

På hver trening betales 10.-kr inn på gruppens vipps konto og navnet på utøver skrives inn i vippsen. I avtaleperioden må en bidra med 6 timer til vedlikehold av motorsportanlegget. 

Anleggsansvarlig for hver gruppe organiserer arbeidet gjennom sesongen. 

😊Utøvere som deltar i flere aktiviter jobber samlet 6 timer til vedlikehold av anlegget i avtale perioden. 

😊Familier med flere utøvere, hvor utøverne er under 12 år kan det gjøres avtale med gruppens anleggsansvarlig om gjennomføringen.  

😊Den årlige felles vårklargjøringen og sesong avslutning teller ikke med i de 6 timene.   

😒Timer som ikke blir utført blir fakturert med 500kr pr. time etter endt avtaleperiode. 

 Drifting:

Christian Bakkerud,  988 78 583, christian_bakkerud@hotmail.com