Street Legal på Eikås lørdag 6 og søndag 7.mai

mai 02, 2017 Av: trond Kategori: Bil, Nyheter

 

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER FOR STREET LEGAL

Tilleggsreglene er utarbeidet i samsvar § 619 i Nasjonale Sportsreglement (NSR)

 

 

ARRANGØR  : Bergen Amcar Club tilsluttet Norges Bilsportsforbund (medl. 00.433) i samarbeid med Nordhordaland AmCar Club og Os Amcar Club

ARR. LISENS:                       ARSL 17.

STED OG DATO:                   Eikås Motorsenter, lørdag 6 og søndag 7 mai 2017.

 

SPORTSKOMITÉ:               

Sverre Lygre         Løpsleder        990 37 946

Sigrid Flaterås        Starter              91862943

Paal Lindstrøm      Teknisk leder   988 19 618 lørdag

Rolf Andre Minde   Teknisk leder   90790329   søndag

LØPSTYPE:                          

Løpet er åpent for alle ordinært registrerte biler med norske skilter. Løpet er også åpent for Junior Dragsters i klasse J/S og J/M med gyldig vognlisens.

Løpet arrangeres i henhold til NSR, reglement for STREET LEGAL samt reglement for Junior Dragracing reglement og disse tilleggsregler. Deep stage er ok på våre løp.

Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR

LØPETS NAVN                    

AmCar Street Legal West Coast Cup

KLASSER:                            

Det konkurreres i klassene Bad Boys (ET 7.7/Pro-start), Street (ET 8.7/Pro-start) og Bracket (ET. 7.7/Dial-in), Handicap start) for gateregistrerte biler. I tillegg konkurreres deti Junior Dragracing i klassene J/S og J/M

KONKURRANSE:                

Konkurransen foregår over 201 meter. Hvis det er vått på banen, så blir det kjørt 170 meter.

Tider for vått føre: Bad boys og Bracket. 7.1. Mellom 7.1 og 7 blir tider strøket. Under 7, da blir det disk. Street: 8.0. Mellom 8 og 7.9 blir det strøket. Under 7.9 blir det disk.

Det kjøres min. 2 kvalifiseringsrunder i hver klasse. Eliminering kjøres med Sportsman stige, enten som 8, 16 eller 32 bilers stige. Dersom det er bare 2 kvalifiserte i en klasse, kjøres det mathrace med beste gjennom 3 heat som vinner. For klassene Bad boys og Street avgjøres plassering i stiger etter tid under kvalifisering. For Bracket og Junior Dragsters skjer plassering etter reaksjonstid. Arrangør kan utelate deltakere med dårligst plassering dersom hensyn til størrelse på stige og gjennomføring av arrangementet tilsier dette.

Blir det flere deltakere enn 50, så kan vi stoppe påmelding.

KRAV TIL DELT:                  

Deltakere må ha gyldig førerkort kl. B og lisenser i henhold til gjeldende reglement. Det kan løses engangslisens. (kr.300.-)

Godkjent hjelm i henhold til NSR §304 pkt.1 er påbudt. Også E22 hjelm er godkjent. Samt heldekkende klær (min. jakke/bukse av bomull, ikke polyester eller annet kunststoff). Må være medlem av folketrygden. Kun 1 fører pr bil, unntak

kun med tillatelse fra NBF. Vognkortet må også stemme med bileier. Hvis ikke, må det følge med en fullmakt fra bilens eier. Nå er det lov å ta medpassasjer. Krav til passasjer er det samme som fører, unntatt førerkort. Passasjer må være minimum 150 cm høy eller 16 år. Det er samme krav til passasjer med tanke på anti-doping. Belte må passe passasjer. Samme hjelm og klær som fører. Koster 300 kroner og bil merkes med en P. Og pro kamera er lov hvis det er skrudd fast innvendig ellersugekopper utvendig.

 

PÅMELDINGSFRIST: Før teknisk er ferdig kl 13.

PÅMELDINGSADRESSE: Løpsdag, Eikås Motorsportsenter i sekretæriat. Forhåndspåmelding: BACC Postboks 2381, Solheimsviken 5824 Bergen

PÅMELDINGSGEBYR: Påmelding kr. 200 og lisens kr.300, det blir 500 kroner. Betales i sekreteriat løpsdag før teknisk kontroll /førermøte

LØPSLEDER: Sverre Lygre        

INNSJEKK/SEKRETERIAT: Marianne Breistein

TEKNISK KONTROLLANT: Paal Lindstrøm og Rolf Andre Minde

STARTER:                                         Sigrid Flaterås

SIKKERHETS/ Vaktsjef                  Arve Austgulen

Depotsjef /Miljøansvarlig           Martine Fredriksen

SPEAKER:                                         Roy Njåstad

TIDTAKING:                   Elektronisk tidtaking med starttreAnsv. Nordhordaland AmCar Club

JURYFORMANN:                            Sonja Blom Hagen, NBF

JURYMEDLEM:                               Geir Hjertholm, Os amcar club

JURYMEDLEM:                                Martine Fredriksen, Os amcar club

 

AMBULANSE:                                   Røde Kors

 BRANN:                                              Andre Kvalheim og Robin Fonn

 REDNING:                                         Militær

TIDSPLAN:                                    

Lørdag og søndag   

Innsjekk                     fra       kl.        10.00 – 12.30

Teknisk kontroll                  kl.        10.00 – 13.00

Jurymøte                               kl         11.00

Obligatorisk førermøte       kl       13.15

Start                                        kl         13.45   vi kjører kval til ca 16.00

Eliminering starter ca         kl       16.15 til 16.30

Slutt ca.                                  kl         18.00

PROTESTER:                                   

Eventuelt protester, vedlagt gebyr kr. 1000.- leveres skriftlig til løpsleder, senest 30 min. etter at resultatlisten er offentliggjort. Øvrige frister og prosedyre i henhold til NSR. Kap.10 Faktadommer er starter og tidtaker.

PREMIERING:                                   

Vinner og runner-up i hver klasse blir premiert. Raskeste jente og mest uheldige, får en extra premie. Det tillates kun gangfart i depot. Overtredelse kan bli straffet med bortvisning. Ingen deltagere kjører ut fra området under stevnet uten løpsleders tillatelse.

Det er forbudt å nyte alkohol under stevnet. Dette gjelder også mekanikere og annet hjelpemannskap. Overtredelse vil medføre bortvisning fra området umiddelbart.

 For fullstendig reglement henvises til www.bilsport.no/reglement og / eller Bilsportboken 2016 med tillegg i Dragraceboken 2016.

Reglement for Street Legal følger vedlagt.

 

VELKOMMEN          

Reglement for Street Legal

 • 619

I tillegg til det som er beskrevet for gruppen i de øvrige reglementene gjelder følgende:

 

 1. Definisjon

Street Legal er en form for dragrace som kan arrangeres på avstengte gater, veier eller baner over en distanse på 1/8 mile, med ET ikke raskere enn 7.7 sek. Vått føre 7.1 Bad boy og Bracket.

Biler som oppnår ET mellom 7.7 og 7.6,( vått 7.1 og 7), under kvalifisering får sine tider strøket, og ved kjøring raskere enn 7.6,(vått 7.0) (absolutt breakout) blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse.

Under eliminering med tider under 7.7(vått 7.1) vil det gi breakout.

I Street er det 8.70 (vått 8.1) og 8.0 , (vått 7.0) er det break out og 7.8 absolutt breakout, (vått 6.8)

 

 1. Bane

Banelengden er 201 meter på godt dekke av asfalt eller betong med minimum 127 meters bremsestrekning.

Min. banebredde er 7 m.

Publikum skal plasseres min. 15 m til siden for banen ved start, maks. 70 m nedover banen, da med en avstand til banen på 30 m.

På baner med godkjent rail, kan publikum plasseres minimum 10 meter til side for banen ved start, til maks 75% banelengde, da med en baneavstand på minimum 20 meter.

Skisse av banen skal sendes NBF sammen med søknad om arrangementet.

Ved evt. avvik i mål, må banen besiktiges før godkjenning av NBF.

 

 1. Krav til deltakere

Deltakere må ha gyldig førerkort kl. B, og lisenser i henhold til gjeldende reglement.

Det kan løses engangslisens. Godkjent hjelm i henhold til NSR § 304, pkt. 1 og E22 er påbudt, samt heldekkende klær.

 

 1. Organisasjon

Løpet avvikles enten som et ET-stevne med dial-in, eller som heads-up og fast indeks. Dette eller andre alternativer fastsettes av løpets tilleggsregler.

Ved bruk av dial-in deles deltagerne inn i to klasser, 7.70-8.70 og saktere.

 

 1. Tidtaking

Fritt. Elektronisk tidtaking med starttre anbefales.

 

 1. Førstehjelpstjeneste

Sanitet/hjelpekorps skal være tilstede. Bil for skadetransport skal finnes.

 

 1. Redning / brann

Ved nedre halvdel av banen skal det være en brannbil med tre personer, utstyrt som følger:

Min. 2 stk. 12 kg brannslukkere, brekkjern og kniv for åpning av bil og eventuelt kapping av belter.

Ved start skal det være min. 2 mann med 2 stk. 5 kg brannslukkere.

Et 25 kg aktivt brannslukningsagregat (pulver, kullsyre, lightwater) bør være tilgjengelig.

Redningsmannskapene skal være kledd i brannhemmende dresser, hansker, balaklava, hjelm og støvler.

Bergningsbil for fjerning av havarerte biler bør ha løftemulighet.

Det er ønskelig med følgende ekstrautstyr: Krok med kjede, klippeutstyr, spade, øks, spett og boltesaks.

Saneringsmiddel med nødvendig verktøy bør finnes.

 

 1. Teknisk kontroll

Samtlige deltakerbiler skal før start ha gjennomført teknisk kontroll.

Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert hos NBF.

 

 1. Førermøte

Førermøte skal gjennomføres. Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til nye førere i samarbeide med jury.

 

 1. Arrangør / funksjonærer

Arrangørtillatelse utstedes etter søknad til NBF. NBFs søknadsskjema skal benyttes. Kun klubber tilsluttet NBF kan søke. Alle søknader på ikke permanente baner skal inneholde en oppdatert baneskisse.

Det kreves autorisert, starter, løpsleder og teknisk kontrollant. I tillegg oppnevner NBF juryleder. Ytterligere to jurymedlemmer skal oppnevnes. Disse oppnevnes av arrangøren, og skal ha god kjennskap til dragrace og inneha en funksjonærlisens.

Ingen funksjonær med funksjon under stevnet kan gå inn som deltaker.

 

10.1 Tidsfrister og avgift for anmeldelse av løp.

Tidsfrister og avgift for anmeldelse av nasjonale konkurranser se NSR § 109.

Oppsetting av nasjonal terminliste se NSR § 110.

Etteranmeldelse av nasjonale konkurranser se NSR § 111.

Endring av fastsatt dato for en konkurranse se NSR § 112.

Internasjonale konkurranser se NSR § 114.

Avlysning av løp se NSR § 115.

 

 1. Tilleggsregler

Det skal utarbeides tilleggsregler i god tid før arrangementet finner sted.

 

 1. Tillatelser

I tillegg til NBFs arrangørlisens, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra politi og grunneier. Søknadsfrister iht. NSR.

Det gis ikke anledning til oppvisningskjøring ved Street Legal arrangement. ET-klasser KAN i enkelte tilfeller tillates etter egen søknad til NBFs Dragraceseksjon. Se § 621.

 

Teknisk reglement for Street Legal

 • 620
 1. Bil

Bilen skal være ordinært registrert .

Kjennemerker skal være påmontert gjennom hele konkurransen. Biler med prøveskilt og sorte skilter er forbudt.

 

 1. Eksosanlegg

Bilen skal ha eksosanlegg godkjent iht. vegtrafikkloven.

Maks 100 dB.

 

 

 1. Dekk

Kun dekk som oppfyller ECE/EEC eller DOT normene tillates brukt i klassen. Dette skal være tydelig merket på dekket fra produsent. Dekkene skal ha tilfredsstillende lufttrykk for å sikre stabilitet i kjøretøyet. Krav til mønsterdybde iht. vegtrafikkloven.

 

 1. Felger

Alle hjulbolter skal ha full mutter. På bakhjul med koppmutter skal bolten stikke ut av felgen i en lengde som tilsvarer boltens diameter. Se generelle tekniske bestemmelser. Hjulkapsler skal være fjernet.

 

 1. Rør og slanger

Alle drivstoff-, automatkasse-, brems- og servostyringsslanger må være godt festet og uten lekkasje.

 

 1. Radiator

Overflodstank for radiator er påbudt.

 

 1. Seter

Førersetet må ha original innfesting eller være fastskrudd til bilens gulv med min. fire gjennomgående bolter med mutter (min. diameter 8 mm bolter). Fester med plateskruer eller andre innfestinger er forbudt. Stol beregnet for konkurransekjøring anbefales.

 

7.1Belter

Minimum trepunkts belte godkjent i henhold til vegtrafikkloven, i tillegg er armstraps påbudt i åpne biler.

 

 1. Elektrisk 8.1 Batteri

Batterier skal ha original innfesting eller være festet med min. 2 stk. 10 mm bolter og ramme/brakett.

 

8.2 Tenningsbryter

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen.

 

 1. Ballast

Ballast må være festet i bagasjerom med bolter og muttere.

Løse gjenstander som reservehjul, jekk, bukker etc. skal være fjernet før start.

 

 1. Drivstoff

Bensin, E85, elektrisk og diesel er tillatt.

 

10.1 Nitro Oxide/ lystgass

Ikke tillatt.

 

 1. Veltebøyler (roll bar)

Alle cabrioleter eller andre biler uten originalmontert tak, skal ha minimum veltebøyle uansett ET. Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak førerens hode. Hovedbøylen skal strekke seg minst 8 cm over førerens hjelm ved normal sittestilling og den skal være sikkert montert og godt oppstøttet. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med polstring. Armer skal være festet så de ikke kan strekkes ut av bil.

.

Comments are closed.

 • Sider

 • Årskalender

  mars 2018
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031 
 • Kategorier

 • Arkiv