Idrettsplan 2017-2027 – Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle

mars 22, 2017 Av: trond Kategori: Bil, Nyheter

Planen som ble vedtatt i bystyret i kveld er kjempeviktig  for motorsportmiljøet  og trafikksikkerhets arbeidet på Eikås Motorsportsenter.

Motorsport

Gjennom stor egeninnsats er det bygget opp et godt og variert motorsportmiljø på Eikås i Åsane bydel. Klubben har stor aktivitet, er i positiv utvikling og den har blant annet har fostret toppidrettsutøvere, eksempelvis Andreas Bakkerud. Han har mottatt idrettsstipend fra Bergen kommune ved flere anledninger. I tillegg til idrettsaktiviteten har klubben bidratt med kompetansehevende aktiviteter, og opplæring av ungdom. Det har blant annet vært gitt undervisningstilbud til ungdommer som ikke har funnet seg til rette i ordinær undervisning.

 

Leieavtale med grunneiere for dagens bane, utgår i 2017.

Det er i tråd med utviklingsplaner for anlegget, igangsatt reguleringsarbeid for utvidelse av motorsportanlegget. Planområdet er i gjeldende KPA avsatt til idrettsformål. Planprogram for ny reguleringsplan for motorsportanlegget ble fastsatt av byrådet i egen sak i 2016, slik at formål næring utgår. Hele området reguleres nå til idrettsformål.

Utfordringer og vurderinger for perioden 2017 – 2027:

Eksisterende leieavtale mellom grunneiere og motorsportklubben utgår i 2017 og krever rask løsning for å sikre fremtidig motorsportaktivitet i området. Klubben har behov for hjelp til å få dette i mål.

I et lengre perspektiv kan det være en løsning at Bergen kommune erverver tomtearealer som inngår i ny kommunal reguleringsplan som er i prosess, og at det legges til rette for en langsiktig feste-/leieavtale for motorsportklubben.
Den lange og omfattende planprosessen rundt Eikås motorsportsenter har vært og er svært utfordrende for alle involverte parter, særlig for idrettsmiljøet. Miljøet på Eikås har arbeidet tålmodig og langsiktig for å få til utvikling av området.

Arealet som er satt av til motorsportaktivitet kan inneholde plass til enda flere anleggselementer, for idretter og aktiviteter, som kan sees i sammenheng med motorsport.

Gjennom aktuelle plan- og utredningsarbeider vil det være naturlig å avsette arealer, både her og i andre områder av byen, til flere aktiviteter, eksempelvis terrengsykling med mer.

Byrådets vurderinger og anbefalinger for perioden 2017 – 2027

 • Byrådet ser positivt på planene om utvikling av Eikås Motorsportsenter, og vil i samarbeid med idretten legge til rette for videreutvikling av aktivitetene innenfor avsatt areal i gjeldende KPA. Det forutsettes at dette avklares i pågående reguleringsprosess.
 •  Byrådet vil bistå motorsportklubben i å sikre videreføring av eksisterende leieavtale som utgår i 2017.
 •  Byrådet vil i kommende økonomiplanperioder avklare videre valg av finansierings- ogutbyggingsmodell for motorsportsenter på Eikås.Innspill til høringsutkastetPlan- og bygningsetaten viser til at Eikås motorsportsenter er avsatt til idrettsformål i KPA. Det pågår reguleringsarbeid for motorsportsenteret, planprogram ble vedtatt 30. juni 2016. Avgrensning av idrettsområdet i KPA vil bli justert når det foreligger en vedtatt reguleringsplan for området. Det er kommet innspill til KPA om omdisponering av deler av området til næringsformål, dette spørsmålet vil bli behandlet i KPA.I regional kulturplan 2015- 2025 går det fram at fylket ønsker å videreutvikle Eikås motorsportanlegg som er det største motorsportsenteret i Hordaland, der store mesterskap som NM kan arrangeres. Anlegget er tidligere blitt tildelt fylkeskommunalt investeringstilskudd for sin regionale verdi som idrettsanlegg.Drøfting av innspill

  Arbeidet med reguleringsplan for motorsportsenteret pågår. Næringsformål er nå tatt ut av planprogrammet og hele området vil bli regulert til idrettsformål. Dagens motorsportsenter er tidligere regulert til formålet, men vil også inngå i den nye reguleringen som nå skal gjennomføres. NMK Bergen ser for seg mange ulike motorsportsaktiviteter på området, slik som mekkehus, depot-område, go-kart, utvidelse av trialområdet m.m.

  Behovet for motorsportaktiviteter tilsier at hele idrettsarealet i gjeldende KPA bør videreføres på Eikås.

  Byrådets konklusjon

  Motorsportklubben på Eikås sikres videreføring av eksisterende leieavtale inntil ny reguleringsplan for Eikås motorsportsenter blir vedtatt. Hele idrettsarealet vist i gjeldende KPA bør videreføres som idrettsanlegg.

  I vedtatt budsjett 2017 videreføres allerede avsatte midler til formålet fra 2016 til 2017 til sluttføring av reguleringsplan, eventuell KU og mulig tomteervervelse.

  Byrådet ser positivt på at Hordaland fylkeskommune ønsker å bidra til å videreutvikle Eikås Motorsportsenter som fylkets prioriterte anlegg for større mesterskap.

  Byrådets konklusjon er for øvrig identisk med byrådets vurderinger og anbefalinger.

Comments are closed.

 • Sider

 • Årskalender

  mars 2018
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031 
 • Kategorier

 • Arkiv